Skyddsrum
"Original - ett livs verk", mitt examensarbete vi HDK (1999/2000) är också skyddsrum fast med helt andra tankar bakom. Då ville jag skydda min tänkta varelse (mig själv?) från den otrygga och hotfulla omvärlden. Jag skrev i rapporten att det också kunde ses som ett rum för meditation eller en stilla stund, avskärmad från alla intryck och förväntningar utifrån.


Jag har jobbat mycket med skyddsrum av olika slag. det började med att jag läste "Bön för Tjernobyl" av Svetlana Aleksijevitj (1997). Då tänkte jag mycket på radioaktiv strålning som inte går att skydda sig emot.