klänningar och kors
Jag ser ett samband mellan klänningar och kors, inte bara formen. Det finns en utsatthet och ett uppoffrande som liknar varandra. Jesus och många kvinnors.